بازیافت مواد پلاستیکی

تمام پلاستیک های تولید شده، به لحاظ ساختاری قابل بازیافت نمی باشد

. پلاستیک های بازیافت شده قابل مصرف در صنایع مختلف عبارتند از:

۱- HDPE: انواع بطری (شیر، موادشوینده، روغن) و کیسه های پلاستیکی و اسباب بازی . HDPE به عنوان ماده طبیعی در نظر گرفته میشود.

رنگ آن طبیعی و بسیار با ارزش است، زیرا می تواند هنگام بازیافت به هر رنگی در آید.

بازیافت HDPE، فرآیند ساده است، قطعات بزرگ را به قطعات کوچک تیدیل کرده و دوباره حرارت میدهند

و طی فرایند قالب گیری تزریقی برای ساخت محصولات جدید،

مانند لوله های پلاستیکی، تخته پلاستیکی، گلدان، سطل آشغال

و بطریهای مواد غیر غذایی می باشد

۲- PET: ظروف آب و آب معدنی و بعضی از بسته یندیهای ضد آب.

PET بازیافتی، مصارف زیادی دارد و دارای بازار خوبی است.

بیشترین کاربرد آن در صنعت نساجی است.

۳- PVC: پوشش مواد غذایی، بطری روغن نباتی، بسته بندی هوای باد کرده

۴- LDPE: کیسه های پلاستیکی، پوشش و روکش لباس.

از نظر شیمیایی شبیه HDPE است، اما چگالی آن کمتر و انعطاف پذیری آن بیشتر است.

ممکن است شفاف یا رنگی باشد. در کارخانه های بازیافت،

به صورت دستی دسته بندی شده و سپس فشرده میشوند.

بازیافت LDPE خیلی شبیه HDPE است، جز اینکه باید از خردکن های خاصی استفاده کرد

تا پس از آن مس توان فیلم های نازک پلاستیکی را تولید کرد

و محصولات نهایی LDPE بازیافتی، کیسه های زباله، کیسه های معمولی، لوله های پلاستیکی، کیسه های محصولات کشاورزی و…

Power Teck