عیب یابی قطعات پلاستیک

هم ردیف نبودن

وضعیتی است که جفت نشدن نیمه های قالب یا اجزایی که می بایست در هم فرو روند را وصف می کند.

الف: ضعف در طراحی یا ساخت قالب

ب: فرسودگی بوش میله های راهنما یا قفل قالب

پ: مونتاژ غلط قالب

ت: نیمه های قالب  ممکن است در ماسین سر بخورند.

فوران

گاهی اوقات به فوران رد پای کرمی نیز می گویند . این پدیده عبارت است از جریان مذاب از نقطه ورود رزین وپاشش فواره وار ونامنظم آن به اطراف

راه حل ها عبارتند از:

نرخ تزریق  یا سرعت تزریق را کاهش دهید .

دمای ذوب را افزایش دهید.

دمای قالب را افزایش دهید.

آلودگی

آلودگی در مواد گاهی به شکل لکه های قهوه ای یا سیاه ظاهر می گردد.در اغلب  مواقع مواد آسیابی ودوباره رنگ شده منبع آلودگی می باشد.

می توان از قیف های آهنربایی برای جدا کردن ذرات آهنی از رزین ها استفاده کرد.

ادامه مطلب . . .  نکاتی در خصوص قالب سازی تزریق پلاستیک

راه حل ها عبارتند از :

۱-حمل ونقل رزین ها از نظر چگونگی آلودگی را کنترل کنید .

۲-سیلندر را تمیز کنید

۳-قیف،آهن ربا ،مواد پرکن و خط تغذیه مواد را تمیز کنید .

۴-رزین های ۱۰۰%تمیز ودست اول

۵-آسیاب را تمیز کنید

۶-خط مواد را به رزین ویا رنگ خاصی اختصاص دهید.

۷-هواکش قالب وپین های پران را تمیز کنید.

پلیسه

پلیسه یا قی به زیاده های قطعات پلاستیکی گفته می شود که در نتیجه نفوذ پلاستیک مذاب به درزهای بین قسمت های نر وماده قالب حین عملیات قالبگیری ایجاد شده  وپس از اتمام فرآیند، به محصول تولید شده متصل باقی می ماند .

اگر ایجاد پلیسه هنگام پرشدن قالب رخ می دهد فشار را کاهش دهید .و اگر پلیسه هنگام بسته بودن رخ می دهد ؛ فشار نگهداری را کم کنید.

 در خدمات تزریق پلاستیک PowerTeck تولید و ساخت قالب هر قطعه با هرشکل هندسی انجام میشود.