قالب های تزریق پلاستیک

قالب های تزریق پلاستیک نوعی از قالب می باشد

که محصول خروجی از داخل قالب جنسی از خانواده پلاستیک دارد

برای مثال جارو برقی ،خودکار ، اسباب بازی و …
این نوع از قالب ها از پر کابرد ترین قالب های موجود در دنیا می باشد

اجزای تشکیل دهنده ی قالب پلاستیک عبارتند از :

کفشک،پل،کور و کویتی،پران،صفحه پران اسپرو،هات رانروغیره…

دستگاه هایی که برای تولید قطعات پلاستیکی از قالب تزریق پلاستیک استفاده می شود

به نام ماشین های تزریق پلاستیک معروف می باشند.

عموماً قالب های تزریق پلاستیک برای تولید انبوه از یک قطعه پلیمری(پلاستیکی) استفاده می شود،

هر قطعه پلاستیکی که در اطراف ما وجود دارد مطمعناً از یک قالب بوجود آمده است.

این قالب ها یکی از پرکاربردترین قالب ها می باشند

و محصول خروجی از این قالب ها در زندگی ما به وفور یافت می شوند.

ساختمان قالب های تزریق پلاستیک:

قالب های پلاستیک ازنظر کلی به دونوع تقسیم می شوند:

۱- قالب های باراهگاه سرد
۲- قالب های باراهگاه گرم
و نیز از نظر ساختمانی بر دونوع می باشند:
۱- قالب های دو صفحه ای
۲- قالبهای سه صفحه ای که تعداد صفحات قالب و خط جدایش آن ها بر اساس عواملی مانند

تعداده حفره های قالب، شکل قطعه پلاستیکی،‌

نوع ماشین تزریق،‌نوع مواد مصرفی و سیستم خروجی هوا و … تعیین می شوند

اصولاً در هر قالب تزریقی دو بخش اصلی وجود دارد.
۱- بخش ثابت قالب (نیمه ثابت) که در این نیمه مواد گرم تزریقی پلاستیک تزریق می شوند.
۲- بخش متحرک (نیمه محرک) که در قسمت متحرک ماشین تزریق بسته می شوند

و سیستم و مکانیزم بیرون اندازی قطعات اکثرادر آن قرار دارد.

تعیین تعداد حفره ها و محفظه های قالب از نکات مهم طراحی قالب های تزریقی می باشد
قالب های پلاستیک در این زمینه بر ۲ نوع هستند:
۱- قالب های تک حفره ای:
در مواردی از قالب های تک حفره ای استفاده می شوند که مقدار تولید قطعه پلاستیکی محدود می باشند. بنابراین طراحی و ساخت قالب های تک حفره ای از نظر زمان ساخت و مسائل اقتصادی – ارزان تر تمام خواهد شد.
۲- قالب های چند حفره ای:
اگر تعداد فرآورده های تولیدی زیاد باشد، بالاخص در مواردی که قطعه هم کوچک باشد از روش طراحی و ساخت قالب های چند حفره ای استفاده می شود.